19 tháng 2, 2018

Thanh niên nam nữ họ đang hô hào chống Văn-Hóa trụy lạc ... - Ngân Hà (1954)

NẢB-TẤUX ÀHN AOH-AB

Vợ -- Thanh niên nam nữ họ đang hô hào chống VĂN-HÓA trụy lạc, có lẽ những cuốn chuyện tình lãng mạn của nhà ta xuất bản phen này đến phải đem bán giày cân mất thôi cậu ạ! nguy quá

Chồng: Ờ lo gì việc ấy, bây giờ ta sẽ phăng cắt bìa cũ đi rồi thuê vẽ và in lại cái bìa mới để cái tên khác lành mạnh hơn thì bán được ngay chứ gì? bên trong ai biết  đây là đâu! ?

nguồn: Tia Sáng 19 tháng 4 1954

18 tháng 2, 2018

Un aspect de l'Indochine: La bibliothèque du gouvernement général (Thư Viện Quốc Gia năm 1925)La bibliothèque du gouvernement général à Hanoï - nguồn: Le Monde colonial illustré (Janvier 1925).

Si l'on considère, en effet, ... les bibliothèques gouvernementales donnent asile notamment à une certaine jeunesse indigène, qui apprécie à des degrés divers la diffusion de la pensée française, ou peut apprécier la création, il y a six ans, du services des bibliothèques gouvernementales dans les quatres capitales indochinoise pour l'organisation de la vie intellectuelle chez nos protégés. Le reálisme des statistiques nous le prouve en accusant pour une moyenne de la vie intellectuelle en Indochine: 75 lecteurs européens pour 50 lecteurs indigènes.

Nếu chúng ta xem xét, nói cho thật, ... các thư viện chính phủ cho một nơi ẩn náu, nhất là đối với lớp thanh niên bản xứ mà đánh giá cao mức độ truyền bá của tư tưởng Pháp, hoặc có thể đánh giá cao sức sáng tạo, cách đây sáu năm, của các dịch vụ thư viện chính phủ ở bốn thủ phủ ở Đông Dương nhằm tổ chức cuộc sống trí tuệ của những kẻ được chúng ta bảo trợ. Thực tế của số liệu thống kê chứng minh cho bên nguyên về mức trung bình của cuộc sống trí tuệ ở Đông Dương: 75 độc giả châu Âu cho mỗi 50 độc giả bản địa.8 tháng 2, 2018

Giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dânnguồn: Cờ Giải Phóng (15 tháng 11 1967), tr. 2

Trong tranh này du kích chiếm Bưu điện, Nhà lao, Sở Tài chánh, Sở Thị Chánh, cục Cảnh sát và Đài phát thanh.

Đây là ước mơ của chính quyền Hà Nội cho Tết Mậu Thân.  Du kích tấn công và nhân dân vùng lên.


7 tháng 2, 2018

Một nhà nhạc công đại tài (1930)

Ông R. Schmitz ngồi trước cây đờn piano

Ông R. Schmitz là một tay đánh đờn piano tài tình đệ nhứt đã đến Saigon làm cho thiên-hạ thấy đều khen ngợi chẳng cùng.

Trung Lập Báo (2 mars 1930), 6.

Image result for "robert schmitz" piano
E. Robert Schmitz đánh tác phẩm "Les collines d'Anacapri"

26 tháng 1, 2018

Mắng Việt gian (Scold Vietnamese Traitors) - Lưu Hữu Phước (1946)


Mi nghe chăng? Hỡi ai tham mùi phú quý quên non sông!
Have you heard? Hey you greedy for riches and honors who have forgotten our mountains and rivers
Hãy nghe đây lời tra vẫn muôn năm sao nỡ đành đem người ngoài quốc ác tâm xâm chiếm quê hương nhà sát tàn nôi giống.
Listen to a response of ten thousand years how could you bring foreigners to invade the homeland and murder the race.
Loài bán nước loài buôn dân lài phản quê hương.
Those who sell out the country, sell our the people have betrayed the homeland
Nguyền rửa tên bọn mi nhớp nhơ muôn đời.
Curse your vulgar names forever.
Người xưa trách mắng ngươi.
People since long ago will blame you.
Người sau oán ghét ngươi.
People after this will hate you.
Dân Lạc Hồng nguyền rửa.
The Red Tribe will curse you.
Loài tham phản giồng nòi.
The greedy who betray the race.

nguồn: Độc Lập (2 tháng 9 1946), 4.

Bài ca này không có trong tập nhạc nào của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước kể cả quyển Lưu Hữu Phước: Sự nghiệp âm nhạc (Nhà xuất bản Trẻ, 1998) với 842 trang và 128 ca khúc.  Thực ra bài ca này quá ngắn và không xuất sắc.  Nhưng được đăng trên trang báo Độc Lập thì "Mắng Việt gian" đắp một nhu cầu chính trị nào đó. 

Cái vấn đề là lúc bấy giờ thì vẫn còn những người Việt không theo Việt Minh, vẫn làm việc với Pháp.  Theo lời ca thì lý do là họ "tham mùi phú quý," họ bị mua chuộc.  Chắc là có người như thế.  Một điều chắc chắn nữa là cũng có những người muốn một nước Việt độc lập tự do nhưng không theo lối của Việt Minh.  Tôi cũng nghĩ rằng có những người thích nền văn minh của Pháp đem đến Việt Nam và thích sống theo kiểu đó (nhất là vì họ cũng được hưởng một đời sống tốt đẹp và đàng hoàng - như thế cũng có thể coi như bị mua chuộc?) 

Với lời ca này thì "phản quê hương" có nghĩa là "phản Việt Minh."  Có trắng và có đen.  Rất rõ rệt. Nếu cứ chọn màu đen thì người ngàn xưa và người tương lai sẽ biết và ghét mình.

25 tháng 1, 2018

Johnnie Walker en Indochine (Johnny Walker ở Đông Dương) - A. E. Moret (1928)


né en 1820
toujours vert

Demandez son Whisky

Seuls Importateurs: L'Union Commerciale Indochinoise et Africaine

sinh ra năm 1820
luôn luôn xanh

đòi rượu uytky của ông

Nhập khẩu độc quyền: Liên hiệp thương mại Đông Dương và Châu Phi

nguồn: La Presse Indochinoise juillet 27-28, 1928.


21 tháng 1, 2018

Tàng thơ viện ở Hà Nội (1924)

 Tàng-thơ viện ở Hànội
Phòng đọc ở Tàng-thơ viện Hànội

nguồn: Trung Lập Báo (2 septembre 1924), 1.

Bibliothèque Pierre Pasquier / Thư viện Quốc gia ngày xưa.

18 tháng 1, 2018

Bài hát mừng Bắc-kỳ Nam-tửu (Song Celebrating Tonkin's Southern Spirits) - Tản Đà (1934)

Ta về, ta tắm ao ta,
Coming home we bathe in our pond
Ao ta tắm mát, rượu nhà uống ngon
Our pond is refreshing, the house wine tastes good
Nghĩ thôi sông cạn đá mòn,
Thinking only that rivers dry, stones wear down
Ai hay "quốc túy" lại còn có nay.
Who knows if the "national spirit" remains here now.
Nam nhân, nam tửu,
Southerners, southern spirits,
Người annam ấy uống rượu annam.
These Annamites drink southern wine.
Thật tha hồ cất chén với tri âm,
Feel free to lift a cup with bosom friends,
Bõ nhớ vụng thương thầm bao những lúc.
It's worth recalling to oneself of so many times.
Chất gạo có say không nhức óc
Rice intoxicating and not disturbing
Hơi men càng nhắp lại mềm môi.
Fermented flavor sipped, a little sloshed
Trải tang thương non nước đầy vơi.
Experiencing vicissitudes of a country's ups and downs
Còn chút đó cuộc đời chưa đáng chán.
There remains something of a tiresome life
Rót đầy chén, uống chơi cho cạn,
Empty the cup, drink it all up for fun,
Họ nhà Tiên, nào những bạn Lưu-linh!
A family of Fairies, friends of Liu Ling!
Yêu nhau một hớp cũng tình.
Loving each other with draught of feeling.

TẢN-ĐÀ NGUYỄN-KHẮC-HIẾU

Công ty vừa nhận được bài hát trên này của nhà thi sĩ Tản Đà gửi mừng vậy xin có lời chân-trọng cám ơn soạn giả và đăng để quốc dân đồng lãm

Công-ty rượu Văn Điển lại cảo.

nguồn: Hà Thành Ngọ Báo (13 tháng 6 1934), 2.

Tản Đà quảng cáo lục bát cũng hay.