21 tháng 1, 2018

Tàng thơ viện ở Hà Nội (1924)

 Tàng-thơ viện ở Hànội
Phòng đọc ở Tàng-thơ viện Hànội

nguồn: Trung Lập Báo (2 septembre 1924), 1.

Bibliothèque Pierre Pasquier / Thư viện Quốc gia ngày xưa.

18 tháng 1, 2018

Bài hát mừng Bắc-kỳ Nam-tửu (Song Celebrating Tonkin's Southern Spirits) - Tản Đà (1934)

Ta về, ta tắm ao ta,
Coming home we bathe in our pond
Ao ta tắm mát, rượu nhà uống ngon
Our pond is refreshing, the house wine tastes good
Nghĩ thôi sông cạn đá mòn,
Thinking only that rivers dry, stones wear down
Ai hay "quốc túy" lại còn có nay.
Who knows if the "national spirit" remains here now.
Nam nhân, nam tửu,
Southerners, southern spirits,
Người annam ấy uống rượu annam.
These Annamites drink southern wine.
Thật tha hồ cất chén với tri âm,
Feel free to lift a cup with bosom friends,
Bõ nhớ vụng thương thầm bao những lúc.
It's worth recalling to oneself of so many times.
Chất gạo có say không nhức óc
Rice intoxicating and not disturbing
Hơi men càng nhắp lại mềm môi.
Fermented flavor sipped, a little sloshed
Trải tang thương non nước đầy vơi.
Experiencing vicissitudes of a country's ups and downs
Còn chút đó cuộc đời chưa đáng chán.
There remains something of a tiresome life
Rót đầy chén, uống chơi cho cạn,
Empty the cup, drink it all up for fun,
Họ nhà Tiên, nào những bạn Lưu-linh!
A family of Fairies, friends of Liu Ling!
Yêu nhau một hớp cũng tình.
Loving each other with draught of feeling.

TẢN-ĐÀ NGUYỄN-KHẮC-HIẾU

Công ty vừa nhận được bài hát trên này của nhà thi sĩ Tản Đà gửi mừng vậy xin có lời chân-trọng cám ơn soạn giả và đăng để quốc dân đồng lãm

Công-ty rượu Văn Điển lại cảo.

nguồn: Hà Thành Ngọ Báo (13 tháng 6 1934), 2.

Tản Đà quảng cáo lục bát cũng hay.

15 tháng 1, 2018

Ernest Hemingway viết về chiến tranh (1946)

...no weapon has ever settled a moral problem. It can impose a solution, but it cannot guarantee it to be a just one. An aggressive war is the great crime against everything good in the world. A defensive war, which must necessarily turn aggressive at the earliest moment is the great counter crime….We never think that war, no matter how necessary, nor how justified is not a crime. Ask the infantry and the dead.

...chưa có vũ khí nào giải quyết một vấn đề đạo đức.  Nó có thể áp đạt một giải pháp nhưng không thể bảo đảm một giải pháp công bằng. Một cuộc chiến thù địch là một đại ác chống mỗi thứ tốt trên quả đất này. Một cuộc chiến phòng thủ mà tất yếu phải thành công kích vào lúc sớm nhất là tội ác trả lại lớn... Chúng ta không hề nghĩ rằng chiến tranh, dù cần thiết bao nhiêu, không phải là tội ác. Cứ hỏi bộ binh và các kẻ chết.

trích sách Treasury for the Free World (1946).8 tháng 1, 2018

Tái-Đồng-Ban (1928)

Từ 26 septembre tới 30 octobre 1928.

Hát tại rạp Thành-Xương, Saigon.

Từ 4 tới 11 octobre 1928.

Hát tại rạp Eden (Cholon).

Bổn ban hát Saigon Cholon một lần thứ nhi là vì lần đầu nhiều vị khán quan bị đi trễ hết chỗ ngồi, nên xem chưa được, lại lần nầy bổn ban có thêm hai tuồng mới và có sắm thêm giáp giáo mảo thiệt tốt, có nhạc Tây và đờn bản Annam nghe êm tai lắm.

Công luận báo (4 octobre 1928), tr. 2

Tôi không biết nhạc tây được giới thiệu vào kịch hát cải lương, nhưng nhất định đã có từ năm 1928.


6 tháng 1, 2018

Horaire des émission de "Radio-Saigon" (1932)

Tous les jours sauf le lundi:

18h. 30 à 20 h. -- Musique et informations (Annamite, Cambodigen, Tonkinois, Chinois).

20h. à 21h. 15. -- Musique enregistrée Européenne et informations en Français.

21h. 15 à 22h. 15 -- Concert par l'Orchestre de Radio-Saigon.

-----

18h. 30 à 19h. 30 -- Musique de Chambre.

19h. 30 à 21h. 30 -- Disques et informations europeéennes.

21h. 15 à 22 h. 23 -- Théâtre annamite et informations.


Tất cả mỗi ngày ngoài ngày thứ hai:

18 giờ đến 20 giờ -- Âm nhạc và thông tin (tiếng Việt, Khmer, Bắc kỳ, Trung quốc).

20 giờ đến 21.15 giờ -- Âm nhạc Châu Âu đăng ký và thông tin từ Pháp.

21.15 giờ đến 22.15 giờ -- Buổi biểu diễn của dàn nhạc Đài Phát thanh Sài Gòn.

-----

18.30 giờ đến 19.30 giờ -- Nhạc thính phòng.

19.30 giờ đến 21.30 giờ -- Đĩa hát và thông tin Châu Âu.

21.15 giờ đến 22.23 giờ -- Kịch An Nam và thông tinnguồn: Radio-Saigon: Bulletin hebdomadaire de la compagnie franco-indochinoise de radiophonie (11 février 1932), tr. 6.

28 tháng 12, 2017

Ngày tạm biệt (Day of Farewell) - Lam Phương (1962)

Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao,
Today still we're happy seeing one another next to singing and playing that goes past the high skies
Lời vui thắm thiết đưa trao như khi mới gặp nhau;
Happy, intimate words delivered like when we had just met;
Nhưng anh ơi ngày mai ta cách xa:
But dear, tomorrow we'll be far apart:
Anh kinh đô tôi phải về miền xa.
You in the capital city, I've got to go to a place faraway.
Biệt ly ai khéo gieo chi lên bao mái đầu xanh!
Farewells, who cleverly casts them upon so many young heads!

Nhớ hàng phượng thắm ven đường mỗi lúc chiều buông tan tác rơi cài lên mái tóc xanh
I remember the rows of vivid poincianas along the road every evening drooping, scattering, falling, sticking to young foreheads
Với bóng dáng ai chiều ấy nâng niu tà áo biết nói gì khi chia ly.
With someone's shape that evening, caressing a shirt flap, what is there to say when departing

Anh nghe chăng ngoài kia hoa vẫn rơi bên xác hoa âu sầu vì tả tơi,
Can you feel it, out there flowers are still falling, aggrieved dead petals because they're tousled
Ngàn ve buông tiếng nỉ non như thương cho người đi
Thousands of cicadas release their complaints like pitying the one leaving
Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi.
That's all, separate and empty the glass of happiness.
Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau.
Let's wish each other each whatever brings satisfaction
Dù thời gian có phôi pha ta không bao giờ quên.
Though time fades, we'll never forget

nguồn: Lam Phương, "Ngày tạm biệt," (Sài Gòn: Nhà xuất bản Tinh hoa Miền Nam, 1962).

Thanh Thúy ca "Ngày tạm biệt" - Việt Nam M 3313-14

19 tháng 12, 2017

Tinh thần ngày 1-5 muôn năm! - Khánh Tông (1967)


nguồn: Cờ Giải Phóng số Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao Động 1971, tr. 1

Công nhân (cầm búa), nông dân (cầm liềm), bộ đội (cầm súng), và trí thức (cầm sách và đeo kính nữa).  Dưới lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

18 tháng 12, 2017